Az Alapítvány bemutatása

 

Az Alapítvány neve:

- Vidám Aprófalva Közhasznú Alapítvány a Gyermekek Fejlődésének Elősegítésére

 

Az Alapítvány székhelye:

 

- 8484 Somlóvecse, Petőfi S. u. 27.

- adószám:19384809-1-19

- bankszámlaszám:10918001-00000061-94930019

 

Az Alapítvány a Veszprém Megyei Bíróságon 2009-ben lett bejegyezve.

 

Alapítvány célja:

 

-  gyermekek bölcsődei, óvodai, illetve iskolai nevelése, oktatása, ezek szervezett keretein kívül eső színvonalas

   és tartalmas szabadidős programjainak szervezése, lebonyolítása.

-  gyermekek készségeinek és személyiségének fejlesztése és tapasztalat szerzés a néphagyományőrzés, a kézművesség, az egészséges életmód megalapozása, az idegen nyelv oktatás, a drámajáték, a mozgás fejlesztés területén, ezen programok személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

- a gyermekeket nevelő családok részére felvilágosító előadások, családi programok, kirándulások, tanácsadás szervezés, annak érdekében, hogy a gyermekek testi-, lelki és szellemi képességei életkoruknak megfelelően alakuljanak.

-  a gyermekeket érintő prevenciós programokba való bekapcsolódás, majd részvétel elősegítése.

-  a gyermekek optimális fejlődését szolgáló pályázatokhoz szükség szerint az önerő biztosítása.

-  minden olyan tevékenység, amely a családi napközi fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti.

 

Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységek végzését határozza el az 1997. évi CLVI törvény 4.§ (1) bekezdésének a.) és 26. § c.) pontjai alapján:

 

     1.     egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,

             egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

  2.     szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

  4.     nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

  5.     kulturális tevékenység,

  6.     kulturális örökség megóvása,

 10.     gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

        11.     hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,